دائره المعارف شیمی صنعتی اولمن

  دانشنامه شیمی صنعتی اولمن                    

دانشنامه شیمی صنعتی اولمن ULLMANN))از شهرت جهانی برخورداراست. این مجموعه برای شیمیدانان صنعتی  به عنوان یک منبع اطلاعات قابل اعتماد، معتبر و ارزشمند است. "جدیدترین ویرایش ویرایش 7 در 2011) اولمن  در 40 جلد انتشار یافته است." 3000 نویسنده متخصص موضوعی ازبیش از 30کشور جهان به همراهی هیات ویراستاری مرکب از 16 متخصص، در تالیف و تدوین آن همکاری داشته اند. پوشش موضوعی این دانشنامه عبارتند از: شیمی صنعتی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی فرآیند، متالوژی وعلم مواد، علوم زیست محیطی، علوم غذایی و بیوتکنولوژی و بسیاری دیگر از شاخه هایعلوم مهندسی و صنعتی است. شاه کلید استفاده از اولمن، جلد ایندکس آن یعنی نمایه است که خواننده را در بازیابی مطالب از مراجعه به سایر مجلدات بی نیاز می کندو مستقیما وی را به مدخل مربوطه یا عبارت مورد نظر رهنمون می سازد.

 

شماره بازیابی منبع در کتابخانه

Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry / executive editor, Wolfgang Gerhartz ; senior editor, Y. Stephen Yamamoto ; editors, F. Thomas Campbell, Rudolf Pfefferkorn, James F. Rounsaville.

 Ref. TP 9 .U57 1985

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus