دانشنامه دانش گستر

دانشنامه دانش­ گستر

دانشنامه دانش ­گستر، دانشنامه ‏ای است عمومی که درآن اطلاعات مهم و روزآمد در همه رشته ‏های دانش بشری به ترتیب الفبایی گردآوری شده است. در مقابل اکثر کلمه‏ ها، واژه انگلیسی آن آورده شده و در پایان جلد آخر (18) نمایه مدخل ‏های انگلیسی فارسی  به ترتیب حروف الفبای انگلیسی آورده شده است.طرح انتشار دانشنامه دانش­ گستر از سال 1381 زیر نظر کامران فانی، محمد علی سادات وعلی رامینشروع شد و در موسسه علمی- فرهنگی دانش­ گستر تدوین گردید.از ویژگی های شاخص این دانشنامه،‌ اختصاص مداخلی برای افراد زنده و مشهور درحوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی است که این ابداعی در دانشنامه‌نگاری محسوب می‌شود.همه مقالات مربوط به ایران و اسلام تالیفی است و به همت نویسندگان ایرانی نوشته شده و هیچ مقاله ‏ای ترجمه نشده است.

مدخل‏ های دانشنامه به ترتیب الفبایی تنظیم شده ‏اند. زندگینامه هایی از مشاهیر ایران و جهان اعم از گذشتگان و معاصرین ونیز معرفی چندین عنوان کتاب برجسته که نیمی از منابع مربوط به ایران و اسلام می باشد را در بر می گیرد.این منبع، دانشنامه ای مصور است و در آن بیش از 000/20 عکس ( غیر رنگی)، نقشه، جدول و نمودار آمده است. نقشه‏ های­ کتاب علاوه بر نقشه جغرافیایی کشورها و قاره‏ ها، شامل نقشه قلمرو سلسله‏ها و نقشه برخی جنگ‏ ها و نبردها هم می‏ شود. 

 شماره باز یابی در کتابخانه 

Ref  AE 36 .D26

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus