کلید فولاد

  كليد فولاد Stahlschlussel = Key to steel

یکی از منابع پر استفاده در بخش مرجع کتابی با عنوان کلید فولاد  است  این کتاب مشتمل بر 19 فصل است  با استفاده از این کتاب می توان به اطلاعاتی از قبیل کاربردها، خواص فیزیکی، مکانیکی تعیین  مشخصات فولادهای آلمانی بر اساس شماره استاندارد  است و  شیوه بازیابی اطلاعات کتاب  براساس موارد زیر است:

1-تعيين مشخصات فولادهاي آلماني بر اساس شماره استاندارد آنها

2- تعيين مشخصات فولادها بر اساس نامگذاري آنها

3- تعيين مشخصات فولادها بر اساس كاربردهاي آنها

4- تعيين مشخصات فولادها بر اساس تركيب شيميايي آنها

5- تعيين كد اختصاري شركت هاي توليد كننده يك فولاد

6- تعيين اسم، آدرس و ساير مشخصات شركت هاي توليد كننده

7- تعيين شكل محصولات فولادي و روش توليد آنها در شركت هاي آلماني

8- تعين فولادهاي معادل در استانداردهاي كشورهاي مختلف

داده هاي فولادهاي آلماني ارائه شده در اين کتاب شامل شماره استاندارد DIN آلمان، علامت مشخصه1، تركيب شيميايي، خواص مكانيكي، حرارتي، فيزيكي و كاربردهاي فولادها است.

در اينجا لازم است كه در مورد كد اختصاري شركت هاي توليد كننده فولاد توضيحاتي داده شود. هر شركت توليد كننده فولاد در دنيا، يك كد اختصاري دارد كه تركيبي است از يك يا دو حرف لاتين و يك عدد سه رقمي كه توسط يك خط تيره از هم جدا مي شوند. حروف در سمت چپ خط تيره قرار دارند و نشان دهنده مليت شركت توليد كننده مي باشند. به عنوان مثال حرف D براي شركتهاي آلماني بكاري مي رود. بنابراين شركت D-005يك شركت آلماني است. عددي كه در سمت راست خط تيره قرار گرفته است، براي تفكيك شركت هاي موجود در يك كشور بكار مي رود و در واقع اين عدد كد داخلي شركت در كشور خود مي باشد. براي دستيابي به ساير اطلاعات شركت هاي توليد كننده آلماني، مي توان از فصل 18 استفاده كرد.

اطلاعات کتابشناختی:

سی دبلیو.وگزت؛ کلید فولاد، ساعتچی احمد، اصفهان: انتشارات ارکان دانش، 1385.

 

شماره بازیابی:                                                                            REF TS 301 .S7819

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus