تمدید کتاب

 شرایط تعداد امانت کتاب برای گروه های مختلف عضو کتابخانه

دانشجويان مقطع كارشناسي: هر عضو مجموعا تا  جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از كتابخانه هاي دانشكده اي 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد:  هر عضو مجموعا تا 6 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای

دانشجويان مقطع دكتري: هر عضو مجموعا تا 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و از كتابخانه های دانشكده ای 

 اعضاء هيات علمي : اساتيد مي توانند حداکثر 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و  از كتابخانه های دانشكده ای  از مجموع این کتب می توانند حداکثر 2 جلد کتاب به مدت یک ترم تحصیلی در امانت خود داشته باشند. 

کارکنان: هر عضو مجموعا تا 4 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای 
 اعضاء آزاد: اعضاي آزاد مجموعا تا 3 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي  و از کتابخانه های دانشکده ای

تمدید کتاب

اگر دارای نام کاربری هستید، اینجاکلیک کنید. بعد از ورود، گزینه " کتابخانه من "سپس  "فهرست امانت های من" را انتخاب و کنار نام کتاب منتخب روی "تمدید" کلیک کنید.

یادآوری 1: نام کاربری: ایمیل و پیش فرض گذرواژه: شماره دانشجویی است.

یادآوری 2:کتابهای رززو شده قابل تمدید نیستند .جهت جلوگیری از پرداخت جریمه به کتابخانه عودت دهید و در صورت نیاز آن را رزرو کنید.

یادآوری 3: قبل از اتمام تاریخ برگشت کتاب می توانید نسبت به تمدید آن اقدام نمایید.

یادآوری 4: چنانچه از تاریخ بازگشت کتاب گذشته باشد می توانید با مراجعه حضوری یا تماس با شماره تلفن های 66165116 و 66165118 نسبت به تمدید کتاب اقدام نمایید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus