اطلس تیتانیوم

 اطلس تیتانیوم و آلیاژهای آن براساس استانداردهای ASTM، DIN ،ISO/

 فتح‌ا... معطوفی

 تیتانیوم فلزی است که در صنایع خصوصا صنایع هوایی و تزیینی کاربرد فراوانی دارد. این کتاب به دسته بندی ­و نام­های مختلف این فلز ، به همراه خواص مختلف آن، در سه استاندارد  ISO،ASTM ، DIN می پردازد .

 

شماره باز یابی کتاب

REF TP 245 .T85 .M3

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus