دانشنامه ایران و اسلام

 دانشنامه ایران و اسلام / زيرنظر احسان يارشاطر.ناشر:تهران : نشركتاب، 1354.

 

دانشنامه ایران واسلام ، ترجمه مقالات دایره المعارف اسلام  است همراه با رفع نواقصی که راجع به ایران و تشیع دارد. مقالات دانشنامه شامل مباحث مردم شناسی، باستان شناسی، تاریخ و جغرافیا و مذاهب و زبان ها و علوم، ادبیات، هنرهای ایران و عالم اسلام است و همچنین سرگذشت مردان و زنانی که در تاریخ ایران و جامعه اسلامی اعتباری یافته اند. مدخلهای این کتاب بر اساس الفبای حرف به حرف تنظیم شده است و درپایان هر مقاله منابع کتابشناختی وامضای نویسنده مقاله نیز آمده است.

 

شماره بازیابی کتاب

Ref. DS 37 .D3

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus