نمایش محتوا

 

       مدیریت کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه صنعتی شریف   

آقای دکتر شانت باغرام

سمت: مدیر کتابخانه  و مرکز اسناد

شماره تلفن: 66165101 و 66005718

ایمیل: library@sharif.edu

 

 

سرکار خانم فرنوش رقابی

سمت: معاون کتابخانه و مرکز اسناد

شماره تلفن: 66165101 و 66005718

            Lib_deputy@sharif.edu :ایمیل  

      

 

 

همکاران کتابخانه

 

 

فرشته عدل

سمت:کارشناس امور مالی کتابخانه

شماره تلفن: 66165104

ایمیل:adl@staff.sharif.ir 

فاطمه قسمتی زاده

سمت: مسوول دفتر

شماره تلفن: 66165101 و 66005718

ایمیل:lib_office@sharif.ir 

 

                                                                                                        

مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه

 

 

راضیه حسنی

سمت: کارشناس گنجینه و اسناد

شماره تلفن:66165129

ایمیل:

 

فاطمه جعفری

سمت: کارشناس گنجینه و اسناد

شماره تلفن:66165109

ایمیل:ganjineh@sharif.ir

 

بخش تهیه و سازماندهی منابع

 

 

مریم ادایی

سمت: مسوول بخش

شماره تلفن: 66165105

ایمیل:  lib_sefareshat@sharif.ir

 

مرضیه حسنی

سمت: : کارشناس فهرست نویسی منابع ( کتابی)

شماره تلفن: 66165106

ایمیل:

رضوان ارباب زاده

سمت: کارشناس فهرست نویسی منابع اطلاعاتی( کتاب)

شماره تلفن:   66165106

ایمیل:

هما اقبال آل آقا

سمت: کارشناس فهرست نویسی منابع اطلاعاتی ( سایر منابع)

شماره تلفن:66165108 

ایمیل:

معصومه طهمورثی

سمت: : کارشناس فهرست نویسی منابع اطلاعاتی ( سایر منابع)

شماره تلفن:66165108 

ایمیل:mtahmoresi@staff.sharif.ir

 

 

معصومه ابراهیم

سمت: کارمند نمایه سازی

شماره تلفن:66165114

ایمیل:

 

 

 

خیرالنساء سیفی

سمت: کارشناس نمایه سازی منابع اطلاعاتی

شماره تلفن: 66165114

ایمیل:

 

 

بخش خدمات نوین پژوهشی – آموزشی

 

 

مهشید نخجوانپور

سمت: مسوول بخش

شماره تلفن:  , 6616510566165123

ایمیل:

سهیل افشار

سمت: کارمند بخش نشریات و سالن مطالعه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:66165126 

ایمیل:

محمد امینی

سمت: کارشناس تولید محتوا خدمات دیداری و شنیداری

شماره تلفن:

ایمیل:

 

 مریم اسدی

سمت: کارشناس علم سنجی

شماره تلفن: 66165115

 

هما اقبال آل آقا

سمت: کارشناس خدمات منابع

تلفن:66165105 

ایمیل:

 

بخش خدمات کتابداری

 

 

شهناز سراج

 

سمت: مسوول بخش

شماره تلفن:

ایمیل:seraj@staff.sharif.ir

 

احمد سلیم اوغلی

 

سمت: کارمند امانت 1

تلفن:66165116

ایمیل:

 

 

 

علی حشمتیان

 

سمت: کارمند امانت 1

شماره تلفن:66165116

ایمیل

 

سیروس شاملی

 

سمت: کارمند امانت 2

شماره تلفن:66165118

ایمیل:

 

صدیقه قدیمی

 

سمت: کارشناس خدمات کتابداری (امانت 2 کتابهای علوم پایه و عمومی)

شماره تلفن:66165118 

ایمیلs.ghadimi@staff.sharif.ir

 

 

سعیده السادات تهامی

 

سمت: کارشناس خدمات( دیداری و شنیداری و پایان نامه های چاپی) 

شماره تلفن: 66165113

ایمیل:lib_theses@sharif.ir

 

مریم ضیایی اردکانی

 

سمت: کاشناس خدمات کتابداری

(امانت- عضویت و تسویه )

شماره تلفن:66165131 

ایمیل:lib_memb@sharif.ir

 

خدیجه گلباز

 

سمت: کاشناس خدمات کتابداری

( شعبه ریاضی)

شماره تلفن:66165638 

ایمیل:

 

زهرا کاووسی

 

سمت: کاشناس خدمات کتابداری

( شعبه فیزیک)

شماره تلفن:66164530 

ایمیل:

 

 

بخش اطلاع رسانی منابع علمی و فناوری - روابط عمومی و فرهنگی

 

 

شهرزاد شریفی

سمت: مسوول بخش

شماره تلفن: , 6600541666165122

ایمیل: libinfo@sharif.ir

راضیه حسنی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن: 66165129

ایمیل: lib_it@sharif.edu

 

سهیلا محبوبیان

سمت: کارشناس اطلاع رسانی و خذمات برخط

شماره تلفن: 66165122

ایمیل: libinfo@sharif.ir

 

سالن گنجینه اسناد

مسوول: خانم حسنی

تلفن: 66165129

 

سالن مطالعه پایان نامه

مسوول: خانم تهامی

تلفن: 66165113
ایمیل lib_theses@sharif.ir
 

سالن مطالعه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مسوول: خانم نخجوان پور

تلفن: 66165123,66165105,66165126
66165126
 

تاسیسات و ساختمان کتابخانه مرکزی

مسوول : آقای افشار

تلفن: 66165126

 

میز اطلاعات

تلفن:66165124 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus