نمایش محتوا

 وبینارهای برگزار شده در کتابخانه مرکزی

1399:

    ♦    برنامه های حمایتی معاونت پژوهش و فناوری برای دانشجویان - دکتر محمد رضا هرمزی نژاد -   استاد دانشکده شیمی  دانلود /مشاهده 

    ♦پژوهش و مساله معیار - دکتر حسام الدین ارفعی   استاد دانشکده فیزیک  دانلود/مشاهده

       اولین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش " با عنوان : روش پژوهش و نگارش مقالات علمی: از انتخاب موضوع تا انتشار مقاله، ویژه  دانشجویان فنی و مهندسی - دکتر حسن صیادی - استاد دانشکده مکانیک دانلود/مشاهده

                            دومین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان :  "نگارش پروپوزال ( پیشنهاده) "  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده  مکانیک ، چهارشنبه 24 دی 1399 ، ساعت 17-19دانلود/ مشاهده

                          سومین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان :  "دفاع میانی کارشناسی ارشد / دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری"  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک ، چهارشنبه 29 بهمن 1399 ، ساعت 17-19  دانلود/ مشاهده

       ♦     جهارمین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان " هفت سین پژوهش"  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک ،چهارشنبه 20 اسفند 1399 ،ساعت 17-19  دانلود/ مشاهده

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus