امانت کتاب

کتابهاي كتابخانه مركزي در دو طبقه مستقرشده است:

امانت طبقه اول : کتابهای رده های QD-Z

 امانت طبقه دوم : کتابهای رده های A-QC 

مراجعان گرامی باید به توجه به شماره راهنما (شماره بازیابی) کتاب به طبقه مورد نظر مراجعه نمایند.

 

     تعداد و مدت زمانی امانت کتاب برای دانشجویان  و ساير اعضا 

 

 

دانشجويان مقطع كارشناسي: هر عضو همزمان  5 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از كتابخانه هاي دانشكده اي 

 

 

 

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد:  هر عضو همزمان 6 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای

 

 

 

دانشجويان مقطع دكتري: هر عضو همزمان 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و از كتابخانه های دانشكده ای 

 

 

 

 اعضاء هيات علمي : اساتيد مي توانند 8 جلد كتاب به مدت 30 روز از كتابخانه مرکزی و  از كتابخانه های دانشكده ای  از مجموع این کتب می توانند حداکثر 2 جلد کتاب به مدت یک ترم تحصیلی در امانت خود داشته باشند. 

 

 

کارکنان: هر عضو همزمان 4 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مرکزي و از کتابخانه های دانشكده ای 
 اعضاء آزاد: اعضاي آزاد همزمان 3 جلد كتاب به مدت 15 روز از كتابخانه مركزي  و از کتابخانه های دانشکده ای

 

       نحوه تمديد كتاب  از راه دور 

·      در وبگاه کتابخانه منوی " جستجو در منابع کتابخانه " و سپس جستجو در هر یک از منابع را انتخاب و روی " ورود به سیستم " کلیک نمایید.

·        نام كاربري ورمز عبورخود را وارد كنيد.

·        پس ازورود به سيستم روي  منوی"كتابخانه من" كليك كنيد.

 

·        "فهرست امانت های من" را انتخاب و کنار نام کتاب منتخب روی "تمدید" کلیک كنيد.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus