معرفی بخش مرجع

بخش مرجع شامل کلیه کتب مرجع عمومی وفنی مهندسی و علوم پایه، تعدادی مقالات فارسی ولاتین است.

وظایف بخش:
• آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع
• کمک در بازیابی منابع مورد نیاز مراجعین

جامعه استفاده کننده از بخش:
• اعضاء هیئت علمی و دانشجویان وکارکنان دانشگاه صنعتی شریف
• افراد عضوطرح غدیرهمراه با کارت غدیر
• افراد خارج از دانشگاه  همراه با کارت شناسایی معتبر

شرايط استفاده از بخش مرجع:
 استفاده از منابع بخش مرجع فقط در محل امکان پذیر می باشد.

برای آشنایی با  برخی از  منابع  مرجع کتابخانه  اینجا کلیک کنید .
  

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus