کانال های اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی

                            

  

تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا
.

    

  پنجمین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان " مقاله نویسی پیشرفته : نشست نخست"  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک ،چهارشنبه 25 فروردین 1400 ،ساعت 17-19  ،   تالار مجازی کتابخانه           ثبت نام 

  شماره جدید: پیام کتابخانه، شماره سوم، زمستان 1399

 جهارمین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان " هفت سین پژوهش"  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک ،چهارشنبه 20 اسفند 1399 ،ساعت 17-19   دانلود/ مشاهده

 فایل سومین وبینار آموزشی از "سلسله نشست های گام به گام با پژوهش"،  با عنوان :  "دفاع میانی کارشناسی ارشد / دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری"  مدرس: آقای دکتر صیادی، استاد دانشکده مکانیک ، چهارشنبه 29 بهمن 1399 ، ساعت 17-19  دانلود/ مشاهده

  عضویت دانشجویان نو ورود در کتابخانه و کانال های اطلاع رسانی :                   

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus