افتتاحيه سالن هاي مطالعه "سايه" و "سيمين"

 سالن های مطالعه جدید کتابخانه مرکزی در روز 12 آبان ماه سال جاری با حضور جناب آقای دکتر موحدی، معاون پژوهش و فناوری و جناب آقای دکتر هرمزی نژاد مدیر امور پژوهش دانشگاه افتتاح شد.

توسعه و نوسازی این دو سالن با حمایت معاونت پژوهشی و در راستای برنامه راهبردی کتابخانه و با تلاش بی وقفه گروهی از همکاران کتابخانه به انجام رسیده است.
سالن سایه( ویژه مطالعه پسران) و سالن سیمین (ویژه مطالعه دختران) به منظور گرامیداشت هوشنگ ابتهاج، سیمین دانشور و سیمین بهبهانی به نام این بزرگان نامگذاری شده است.
ظرفیت این دو بخش 180 نفر است و در حال حاضر از ساعت 7:30 الی 19 روزهای شنبه تا چهارشنبه در اختیار دانشجویان گرامی دانشگاه به ويژه عزیزان تحصیلات تکمیلی است.
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus