درحال بارگذاري...
فوق طبیعت
960 مرتبه مشاهده شده

فوق طبیعت

واتسون، لیال

 1. شماره راهنما: BF 1411 .W3319
 2. پدیدآور: واتسون، لیال Watson, Lyall
 3. عنوان:فوق طبیعت / تألیف لیال واتسون؛ ترجمه احمد ارژمند، شهریار بحرانی.
 4. ناشر:تهران : امیرکبیر، 1365.
 5. توصیف ظاهری:355 ص.: مصور (بخشی رنگی)
 6. یادداشت:عنوان اصلی: Supernature: a natural history of the supernatural
 7. یادداشت:واژه‌نامه
 8. یادداشت:کتابنامه: ص. 337 - 355
 9. موضوع:علوم غریبه.
 10. موضوع:روحشناسی.
 11. موضوع:احضار ارواح.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها