درحال بارگذاري...
مبانی فلسفه هنر
986 مرتبه مشاهده شده

مبانی فلسفه هنر

شپرد، آن

  1. شماره راهنما: BH 39 .S512719
  2. پدیدآور: شپرد، آن Sheppard, Anne D. R
  3. عنوان:مبانی فلسفه هنر / آن شپرد؛ ترجمه علی رامین.
  4. ناشر:تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.
  5. توصیف ظاهری:پانزده، 291 ص.: مصور
  6. یادداشت:عنوان اصلی: Aesthetics, introduction to the philosophy of art
  7. یادداشت:واژه‌نامه
  8. یادداشت:کتابنامه: ص. [265]-273
  9. موضوع:زیبایی‌شناسی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها