درحال بارگذاري...
مباني فلسفه هنر
853 مرتبه مشاهده شده

مباني فلسفه هنر

شپرد، آن

  1. شماره راهنما: BH 39 .S512719
  2. پدیدآور: شپرد، آن Sheppard, Anne D. R
  3. عنوان:مباني فلسفه هنر / آن شپرد؛ ترجمه علي رامين.
  4. ناشر:تهران : شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375.
  5. توصیف ظاهری:پانزده، 291 ص.: مصور
  6. یادداشت:عنوان اصلي: Aesthetics, introduction to the philosophy of art
  7. یادداشت:واژه‌نامه
  8. یادداشت:كتابنامه: ص. [265]-273
  9. موضوع:زيبايي‌شناسي.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها