درحال بارگذاري...
اصول مربیگری
1283 مرتبه مشاهده شده

اصول مربیگری

مشایخ، محمدرضا.

  1. شماره راهنما: GV 711 .M3
  2. پدیدآور: مشایخ، محمدرضا.
  3. عنوان:اصول مربیگری / تالیف محمدرضا مشایخ، حسن معصومی.
  4. ناشر:تهران : بامداد کتاب، 1387.
  5. توصیف ظاهری:192 ص.: مصور، جدول
  6. یادداشت:کتابنامه
  7. موضوع:مربیگری.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها