درحال بارگذاري...
مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك
3834 مرتبه مشاهده شده

مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك

راعي، رضا،

 1. شماره راهنما: HG 6024 .A3 .R3
 2. پدیدآور: راعي، رضا، 1345-
 3. عنوان:مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك / رضا راعي، علي سعيدي.
 4. ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت): دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 1383.
 5. توصیف ظاهری:نه، 362 ص.: جدول، نمودار+ يك ديسك فشرده
 6. فروست:سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)؛ 778. مديريت؛ 53
 7. یادداشت:كتابنامه
 8. موضوع:مهندسي مالي.
 9. موضوع:مديريت ريسك.
 10. موضوع:معاملات آتي.
 11. موضوع:اختيار معامله.
 12. موضوع:قراردادها.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها