درحال بارگذاري...
مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
4203 مرتبه مشاهده شده

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

راعی، رضا،

 1. شماره راهنما: HG 6024 .A3 .R3
 2. پدیدآور: راعی، رضا، 1345-
 3. عنوان:مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک / رضا راعی، علی سعیدی.
 4. ناشر:تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1383.
 5. توصیف ظاهری:نه، 362 ص.: جدول، نمودار+ یک دیسک فشرده
 6. فروست:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 778. مدیریت؛ 53
 7. یادداشت:کتابنامه
 8. موضوع:مهندسی مالی.
 9. موضوع:مدیریت ریسک.
 10. موضوع:معاملات آتی.
 11. موضوع:اختیار معامله.
 12. موضوع:قراردادها.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها