درحال بارگذاري...
مبانی جرم شناسی
3889 مرتبه مشاهده شده

مبانی جرم شناسی

کی نیا، مهدی.

  1. شماره راهنما: HV 6025 .K91
  2. پدیدآور: کی نیا، مهدی.
  3. عنوان:مبانی جرم شناسی / تالیف مهدی کی نیا.
  4. ناشر:[تهران : دانشگاه تهران، [ -1360.
  5. توصیف ظاهری:ج.: مصور، جدول، نمودار
  6. فروست:انتشارات دانشگاه تهران ، 2/1685
  7. یادداشت:کتابنامه
  8. چکیده:مندرجات .- ج.2. جامعه شناسی جنائی
  9. موضوع:جرم شناسی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها