درحال بارگذاري...
اپتیک
1832 مرتبه مشاهده شده

اپتیک

هشت، یوجین

  1. شماره راهنما: QC 355 .3 .H4319 1384
  2. پدیدآور: هشت، یوجین Hecht, Eugene
  3. عنوان:اپتیک / یوجن هشت؛ [ترجمه] محمود دیانی.
  4. ناشر:تهران : نص، 1384.
  5. توصیف ظاهری:640 ص
  6. یادداشت:عنوان اصلی: optics, 4th ed: c2002
  7. موضوع:نورشناسی.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها