درحال بارگذاري...
اپتيك
1492 مرتبه مشاهده شده

اپتيك

هشت، يوجين

  1. شماره راهنما: QC 355 .3 .H4319 1384
  2. پدیدآور: هشت، يوجين Hecht, Eugene
  3. عنوان:اپتيك / يوجن هشت؛ [ترجمه] محمود دياني.
  4. ناشر:تهران : نص، 1384.
  5. توصیف ظاهری:640 ص
  6. یادداشت:عنوان اصلي: optics, 4th ed: c2002
  7. موضوع:نورشناسي.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها