درحال بارگذاري...
زلزله قائن 26 دیماه 1357، نشر شتابنگاشتهای جمهوری اسلامی ایران
697 مرتبه مشاهده شده

زلزله قائن 26 دیماه 1357، نشر شتابنگاشتهای جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

 1. شماره راهنما: QE 539 .2 .A4 .M3 no.185, 186
 2. پدیدآور:مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 3. عنوان:زلزله قائن 26 دیماه 1357، نشر شتابنگاشتهای جمهوری اسلامی ایران.
 4. ناشر:تهران : مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1372.
 5. توصیف ظاهری:
 6. فروست:مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه؛ 185،186
 7. یادداشت:کتابنامه
 8. یادداشت:عنوان انگلیسی: 1979 ,GHAEN EARTQUAKE of 26th. Jan
 9. موضوع:قائن-- ایران - 1357.
 10. موضوع:زلزله-- ایران-- قائن.
 11. موضوع:شتابنگارها-- ایران -- نمودارها.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها