درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مبانی فلسفی منطق شهودگرایی از نظر دامت
1648 مرتبه مشاهده شده

مبانی فلسفی منطق شهودگرایی از نظر دامت

کاغذچی، رامبد.

 1. شماره پایان نامه:33400
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کاغذچی، رامبد.
 4. عنوان:مبانی فلسفی منطق شهودگرایی از نظر دامت.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:58ص0: کتابنامه
 11. توصیفگر: منطق شهودگرایی Intuitionistic Logic
 12. توصیفگر: استنتاج Inference
 13. توصیفگر: معنی Meaning
 14. توصیفگر: نظریه دامت.
 15. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها