درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی وساخت کنترل کنندهای قابل برنامه ریزی(PLC) ومطالعه برروی شبکه ای کردن آن (نرم افزار)
1403 مرتبه مشاهده شده

طراحی وساخت کنترل کنندهای قابل برنامه ریزی(PLC) ومطالعه برروی شبکه ای کردن آن (نرم افزار)

دیدبان، عباس.

 1. شماره پایان نامه:31861
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: دیدبان، عباس.
 4. عنوان:طراحی وساخت کنترل کنندهای قابل برنامه ریزی(PLC) ومطالعه برروی شبکه ای کردن آن (نرم افزار).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376
 8. نام دانشکده:مهندسی برق
 9. گرایش:کارشناسی ارشد(الکترونیک)
 10. یادداشت:215ص.، تصویر، کتابنامه.(همین عنوان راآقای ابراهیم فرشیدی درقسمت سخت افزاربه شماره پایان نامه 31866-05 انجام داده اند)
 11. توصیفگر: کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC)
 12. توصیفگر: پردازش دیجیتال Digital Processing
 13. توصیفگر: پردازش آنالوگ Analog Processing
 14. توصیفگر: شبکه های کامپیوتری Computer Networks
 15. توصیفگر: زبان های برنامه نویسی Programming Languages
 16. استاد راهنما. ساداتی، ناصر،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها