درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی و ساخت کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) و مطالعه برروی شبکه ای کردن آن(سخت افزار)
1206 مرتبه مشاهده شده

طراحی و ساخت کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) و مطالعه برروی شبکه ای کردن آن(سخت افزار)

فرشیدی، ابراهیم.

 1. شماره پایان نامه:31866
 2. کد دانشکده:05
 3. پديدآور: فرشیدی، ابراهیم.
 4. عنوان:طراحی و ساخت کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) و مطالعه برروی شبکه ای کردن آن(سخت افزار).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376
 8. نام دانشکده:مهندسی برق
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:215 ص.، تصویر، نمودار، کتابنامه.(همین عنوان راآقای عباس دیدبان درقسمت نرم افزار به شماره پایان نامه 31861-05 انجام داده اند)
 11. توصیفگر: کنترل کننده منطقی برنامه پذیر Programmable Logic Controller (PLC)
 12. توصیفگر: پردازش دیجیتال Digital Processing
 13. توصیفگر: پردازش آنالوگ Analog Processing
 14. توصیفگر: شبکه های کامپیوتری Computer Networks
 15. توصیفگر: زبان های برنامه نویسی Programming Languages
 16. استاد راهنما. تابنده، محمود،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها