درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظریه آدمی پیرامون حقیقت مانندیODDIE'S THEORY ON TRUTHLIKENESS
2040 مرتبه مشاهده شده

نظریه آدمی پیرامون حقیقت مانندیODDIE'S THEORY ON TRUTHLIKENESS

ایزدی ، محمد.

 1. شماره پایان نامه:32098
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ایزدی ، محمد.
 4. عنوان:نظریه آدمی پیرامون حقیقت مانندیODDIE'S THEORY ON TRUTHLIKENESS.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:173ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 12. توصیفگر: منطق فلسفه Philosophical Logic
 13. توصیفگر: حقیقت Truth
 14. توصیفگر: نظریه آدی Oddie’s Theory
 15. استاد راهنما. صمدی علی آبادی، یوسف،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها