درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
انجام جهانTHE END OF THE WORLD
1649 مرتبه مشاهده شده

انجام جهانTHE END OF THE WORLD

لایقی ، غلامرضا.

 1. شماره پایان نامه:32118
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: لایقی ، غلامرضا.
 4. عنوان:انجام جهانTHE END OF THE WORLD.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:141ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: کیهان شناسی Cosmology
 12. توصیفگر: جهان Universe
 13. توصیفگر: مرگ حرارتی Heat Death
 14. توصیفگر: رستاخیز Resurrection
 15. توصیفگر: نقطه امگا Omega Point
 16. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها