درحال بارگذاري...
قیاس ناپذیری
1564 مرتبه مشاهده شده

قیاس ناپذیری

مقدم حیدری ، غلامحسین.

 1. شماره پایان نامه:32120
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مقدم حیدری ، غلامحسین.
 4. عنوان:قیاس ناپذیری.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:86ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: پارادایم Paradigm
 12. توصیفگر: قیاس ناپذیری Incommensurability
 13. توصیفگر: کل گرایی Holism
 14. توصیفگر: مقایسه پذیری Comparability
 15. توصیفگر: تقلیل گرایی Reductionism
 16. استاد راهنما. زیباکلام، سعید،

 فهرست نقدها