درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مفهوم معقولیت نزد لاکاتوش
1731 مرتبه مشاهده شده

مفهوم معقولیت نزد لاکاتوش

ناجی ، سعید.

 1. شماره پایان نامه:32132
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: ناجی ، سعید.
 4. عنوان:مفهوم معقولیت نزد لاکاتوش.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:101ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 12. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 13. توصیفگر: معقولیت Rationality
 14. توصیفگر: تاریخ علم History Of Science
 15. توصیفگر: لاکاتوش Lakatosh
 16. استاد راهنما. زیباکلام، سعید،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها