درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
الکساندر کویره و تاریخنگاری علم
1811 مرتبه مشاهده شده

الکساندر کویره و تاریخنگاری علم

شمالی، علیرضا.

 1. شماره پایان نامه:32157
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شمالی، علیرضا.
 4. عنوان:الکساندر کویره و تاریخنگاری علم.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1376
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:189ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: تاریخ نگاری Historiography
 12. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 13. توصیفگر: علم Science
 14. توصیفگر: متافیزیک (ماوراءالطبیعه) METHAPHYSICS
 15. توصیفگر: الکساندر کویره Alexander Koyre
 16. توصیفگر: کیهان شناسی Cosmology
 17. استاد راهنما. پازوکی، شهرام،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها