درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
کارکردگرایی وارزیابی روش شناسانه آنFUNCTIONALISM AND IT'S METHODOLOGICAL APPRAISAL
1714 مرتبه مشاهده شده

کارکردگرایی وارزیابی روش شناسانه آنFUNCTIONALISM AND IT'S METHODOLOGICAL APPRAISAL

نسرین، مهدی.

 1. شماره پایان نامه:32306
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: نسرین، مهدی.
 4. عنوان:کارکردگرایی وارزیابی روش شناسانه آنFUNCTIONALISM AND IT'S METHODOLOGICAL APPRAISAL.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1377
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:135ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: کارکردگرایی Functionalism
 12. توصیفگر: فلسفه ذهن Philosophy of Mind
 13. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 14. توصیفگر: ماشین تورینگ Turing Machine
 15. توصیفگر: کامپیوترهای دیجیتال Digital Computers
 16. استاد راهنما. علی آبادی، یوسف،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها