درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مفهوم پارادایم در" ساختار انقلاب های علمیAN INVESTIGATION ON THE CONCEPT OF PARADUGM AS IT APPEARS IN THE STRUVTURE OF SCIENTIFIC REVILUTIONS
1499 مرتبه مشاهده شده

بررسی مفهوم پارادایم در" ساختار انقلاب های علمیAN INVESTIGATION ON THE CONCEPT OF PARADUGM AS IT APPEARS IN THE STRUVTURE OF SCIENTIFIC REVILUTIONS

حسن زاده، تورج.

 1. شماره پایان نامه:32383
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حسن زاده، تورج.
 4. عنوان:بررسی مفهوم پارادایم در" ساختار انقلاب های علمیAN INVESTIGATION ON THE CONCEPT OF PARADUGM AS IT APPEARS IN THE STRUVTURE OF SCIENTIFIC REVILUTIONS.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1377
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:149ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: پارادایم Paradigm
 12. توصیفگر: کوون تاماس Kuhn Thumas
 13. توصیفگر: انقلاب علمی Scientific Revolution
 14. توصیفگر: عقلانیت Rationality
 15. توصیفگر: ماتریس مبحثی Disciplinary Matryix
 16. استاد راهنما. اعتماد، شاپور،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها