درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
معرفت شناسی ریاضیEPISTEMOLOGY OF MATHEMATICS
1728 مرتبه مشاهده شده

معرفت شناسی ریاضیEPISTEMOLOGY OF MATHEMATICS

سهرابی، محمود.

 1. شماره پایان نامه:32529
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سهرابی، محمود.
 4. عنوان:معرفت شناسی ریاضیEPISTEMOLOGY OF MATHEMATICS.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1377
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:104ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: ریاضیات Mathematics
 12. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 13. توصیفگر: کل گرایی Holism
 14. توصیفگر: ساخت گرایی Structuralism
 15. توصیفگر: کواین، ویلارد ون اورمن Quine,Wilard Van Orman
 16. توصیفگر: رزنیک، مایکل دی Resnik, Michael D
 17. استاد راهنما. موحد، ضیاء،
 18. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها