درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
معرفت شناسی طبیعت گرایانه
1854 مرتبه مشاهده شده

معرفت شناسی طبیعت گرایانه

سیدانزابی نژاد، نیما.

 1. شماره پایان نامه:32545
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سیدانزابی نژاد، نیما.
 4. عنوان:معرفت شناسی طبیعت گرایانه.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1377.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:97ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 12. توصیفگر: طبیعت گرایی Naturalism
 13. توصیفگر: کواین، ویلارد ون اورمن Quine,Wilard Van Orman
 14. توصیفگر: کل گرایی Holism
 15. توصیفگر: نظریه گلدمن Goldman Theory
 16. توصیفگر: نظریه علی معرفت Causal Theories of Knowledge
 17. استاد راهنما. موحد، ضیاء،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها