درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اثبات قضایای ناتمامیت گودل و لم قطریسازی
3815 مرتبه مشاهده شده

اثبات قضایای ناتمامیت گودل و لم قطریسازی

حبیبی، رضا.

 1. شماره پایان نامه:32656
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حبیبی، رضا.
 4. عنوان:اثبات قضایای ناتمامیت گودل و لم قطریسازی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:75ص.،کتابنامه
 11. توصیفگر: سازگاری Consistency
 12. توصیفگر: نمایش دادن Representation
 13. توصیفگر: اثبات Proving
 14. توصیفگر: منطق ریاضی Mathematical Logic
 15. توصیفگر: مدل های ریاضی Mathematical Models
 16. توصیفگر: حساب Arithmetic
 17. توصیفگر: قضیه گودل.
 18. توصیفگر: قطری سازی Diagonalization
 19. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها