درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
الگوی توضیح استنتاجی - قانونی (D-N) و کاربردآن دراقتصاد
1444 مرتبه مشاهده شده

الگوی توضیح استنتاجی - قانونی (D-N) و کاربردآن دراقتصاد

امیری تهرانی زاده، سیدمحمدرضا.

 1. شماره پایان نامه:32690
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: امیری تهرانی زاده، سیدمحمدرضا.
 4. عنوان:الگوی توضیح استنتاجی - قانونی (D-N) و کاربردآن دراقتصاد.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:153ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 12. توصیفگر: اقتصاد Economic
 13. توصیفگر: الگوهای استنتاجی - قانونی Deductive-Nomological Models
 14. توصیفگر: قانون Law
 15. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 16. توصیفگر: فلسفه Philosophy
 17. استاد راهنما. صمدی علی آبادی، یوسف،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها