درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأملی تطبیقی درچیستی علم (معرفت)
1684 مرتبه مشاهده شده

تأملی تطبیقی درچیستی علم (معرفت)

منصوری، اردشیر.

 1. شماره پایان نامه:32767
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: منصوری، اردشیر.
 4. عنوان:تأملی تطبیقی درچیستی علم (معرفت).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:171ص.، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه Philosophy
 12. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 13. توصیفگر: شکاکیت Scepticism
 14. توصیفگر: معرفت Knowledge
 15. توصیفگر: عقیده Belief
 16. توصیفگر: حقیقت Truth
 17. توصیفگر: توجیه Justification
 18. استاد راهنما. علیزاده، بیوک،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها