درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم ودین
1574 مرتبه مشاهده شده

بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم ودین

مختاری، محمود.

 1. شماره پایان نامه:32787
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: مختاری، محمود.
 4. عنوان:بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم ودین.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:155ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: علم Science
 12. توصیفگر: دین Religion
 13. توصیفگر: فلسفه Philosophy
 14. توصیفگر: معرفت Knowledge
 15. توصیفگر: جامعه شناسی Sociology
 16. توصیفگر: گالیله Galileo
 17. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها