درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
آنتی رئالیسم به قرائت ون فراسن درکتاب "تصویر علمی"
2845 مرتبه مشاهده شده

آنتی رئالیسم به قرائت ون فراسن درکتاب "تصویر علمی"

حشمتی، حسن.

 1. شماره پایان نامه:32790
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: حشمتی، حسن.
 4. عنوان:آنتی رئالیسم به قرائت ون فراسن درکتاب "تصویر علمی".
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:157ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: ضدواقع گرایی Antirealism
 12. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 13. توصیفگر: ون فراسن Van Fraassen
 14. توصیفگر: حقیقت Truth
 15. توصیفگر: مشاهده پذیری Observability
 16. استاد راهنما. پایا، علی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها