درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
توجیه قیاس
1533 مرتبه مشاهده شده

توجیه قیاس

شهاقربانی، صادق.

 1. شماره پایان نامه:32823
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شهاقربانی، صادق.
 4. عنوان:توجیه قیاس.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:97ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: قیاس Deduction
 12. توصیفگر: توجیه Justification
 13. توصیفگر: معناشناسی Semantics
 14. توصیفگر: نحو Syntax
 15. توصیفگر: قضیه درستی Soundness Theorem
 16. توصیفگر: تمامیت Completeness
 17. استاد راهنما. موحد، ضیاء،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها