درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
رئالیسم و مکانیک کوانتوم
2394 مرتبه مشاهده شده

رئالیسم و مکانیک کوانتوم

منصوری، علیرضا.

 1. شماره پایان نامه:32866
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: منصوری، علیرضا.
 4. عنوان:رئالیسم و مکانیک کوانتوم.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:106ص0، تصویر، کتابنامه
 11. توصیفگر: واقع گرایی Realism
 12. توصیفگر: ضدواقع گرایی Antirealism
 13. توصیفگر: قضیه بل Bell’s Theorem
 14. توصیفگر: عدم موضعیت.
 15. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 16. استاد راهنما. پایا، علی،
 17. استاد مشاور. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها