درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مسائل روش شناختی تاریخ نگاری علم
1491 مرتبه مشاهده شده

مسائل روش شناختی تاریخ نگاری علم

کوهکن، رضا.

 1. شماره پایان نامه:32882
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: کوهکن، رضا.
 4. عنوان:مسائل روش شناختی تاریخ نگاری علم.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:90ص0، کتابنامه
 11. توصیفگر: روش شناسی Methodology
 12. توصیفگر: تاریخ نگاری علم Science Historiography
 13. توصیفگر: بازسازی تاریخی Historical Reconstruction
 14. توصیفگر: تاریخ نگاری دوهمی Duhemian Historiography
 15. استاد راهنما. زیباکلام، سعید،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها