درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
توضیح علمی (SCIENTIFIC EXPLANATION)
1427 مرتبه مشاهده شده

توضیح علمی (SCIENTIFIC EXPLANATION)

عابدی، فتانه.

 1. شماره پایان نامه:32885
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: عابدی، فتانه.
 4. عنوان:توضیح علمی (SCIENTIFIC EXPLANATION).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1378
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:115ص0، کتابنامه
 11. توصیفگر: نظریه همپل Hempel’s Theory
 12. توصیفگر: استقراء Induction
 13. توصیفگر: استنتاج Inference
 14. توصیفگر: توضیح آماری استقرایی.
 15. استاد راهنما. صمدی علی آبادی، یوسف،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها