درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
زبان و معنا دراندیشه ویتگنشتاین (بررسی دوره دوم تأملات فلسفی ویتگنشتاین)
1594 مرتبه مشاهده شده

زبان و معنا دراندیشه ویتگنشتاین (بررسی دوره دوم تأملات فلسفی ویتگنشتاین)

قیومی ابرقوئی، عباس.

 1. شماره پایان نامه:32979
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: قیومی ابرقوئی، عباس.
 4. عنوان:زبان و معنا دراندیشه ویتگنشتاین (بررسی دوره دوم تأملات فلسفی ویتگنشتاین).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:81ص.، کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه زبان Philosophy of Language
 12. توصیفگر: معنی Meaning
 13. توصیفگر: فعالیت زبانی.
 14. توصیفگر: نظریه لودویک ویتگنشتاین Wittgenstein, Ludwig Theory
 15. استاد راهنما. علوی نیا، سهراب،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها