درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
راکتورهای بیوفیلمی بابستر متحرک در تصفیه فاضلاب - مطالعه موردی اثر حجم آکنه در عملکرد بیوراکتور
537 مرتبه مشاهده شده

راکتورهای بیوفیلمی بابستر متحرک در تصفیه فاضلاب - مطالعه موردی اثر حجم آکنه در عملکرد بیوراکتور

فیضی، علی اکبر.

 1. شماره پایان نامه:33045
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: فیضی، علی اکبر.
 4. عنوان:راکتورهای بیوفیلمی بابستر متحرک در تصفیه فاضلاب - مطالعه موردی اثر حجم آکنه در عملکرد بیوراکتور.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:مهندسی شیمی
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (محیط زیست)
 10. یادداشت:107ص.، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: تصفیه فاضلاب Waste Treatment
 12. توصیفگر: زیست واکنشگاه Bioreactor
 13. توصیفگر: بستر متحرک Moving Bed
 14. توصیفگر: هوازی ها Aerobes
 15. توصیفگر: آکنه Packing
 16. توصیفگر: راکتور Reactor
 17. استاد راهنما. برقعی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها