درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتعاش آزاد خطی پوسته های استوانه ای ترکدار
3237 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتعاش آزاد خطی پوسته های استوانه ای ترکدار

دهقانی اسکویی، صمد.

 1. شماره پایان نامه:33148
 2. کد دانشکده:09
 3. پديدآور: دهقانی اسکویی، صمد.
 4. عنوان:بررسی ارتعاش آزاد خطی پوسته های استوانه ای ترکدار.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:مهندسی عمران
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (سازه)
 10. یادداشت:295ص0، تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: ارتعاش آزاد Free Vibration
 12. توصیفگر: پوسته های استوانه ای Cylindrical Shells
 13. توصیفگر: نظریه صفحه Plate Theory
 14. توصیفگر: مشخصات دینامیکی Dynamic Characteristics
 15. استاد راهنما. اسمعیل پوراستکانچی، همایون،
 16. استاد راهنما. وفایی، ابوالحسن،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها