درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
آیا تکنولوژی دارای یک منطق خودمختار تکون و تحول است؟ (خودمختاری تکنولوژیک)
1703 مرتبه مشاهده شده

آیا تکنولوژی دارای یک منطق خودمختار تکون و تحول است؟ (خودمختاری تکنولوژیک)

شاه میرزایی، علیرضا.

 1. شماره پایان نامه:33177
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: شاه میرزایی، علیرضا.
 4. عنوان:آیا تکنولوژی دارای یک منطق خودمختار تکون و تحول است؟ (خودمختاری تکنولوژیک).
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379.
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:169ص0، کتابنامه
 11. توصیفگر: فلسفه تکنولوژی Philosophy of Technology
 12. توصیفگر: موجبیت (جبرگرایی) Determinism
 13. توصیفگر: آزادی Freedom
 14. توصیفگر: جامعه تکنیکی Technological Social
 15. توصیفگر: ژاک ایلول Jacques Ellul
 16. توصیفگر: خودمختاری تکنولوژی.
 17. استاد راهنما. زیبا کلام، سعید،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها