درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مبانی فلسفی شهودگرایی از دیدگاه براؤر
1949 مرتبه مشاهده شده

مبانی فلسفی شهودگرایی از دیدگاه براؤر

صدرزاده، مهرنوش.

 1. شماره پایان نامه:33207
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: صدرزاده، مهرنوش.
 4. عنوان:مبانی فلسفی شهودگرایی از دیدگاه براؤر.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:61ص0، کتابنامه
 11. توصیفگر: شهود گرایی Intuitionism
 12. توصیفگر: دنباله انتخاب Choice Sequence
 13. توصیفگر: ساخت Construction
 14. توصیفگر: اثبات Proving
 15. توصیفگر: ریاضیات شهودگرایانه Intuitionistic Mathemathics
 16. توصیفگر: اصل طرد شق ثالث.
 17. استاد راهنما. اردشیر، محمد،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها