درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تعابیر مختلف مکانیک کوانتومی
2107 مرتبه مشاهده شده

بررسی تعابیر مختلف مکانیک کوانتومی

سالمی، شهرزاد.

 1. شماره پایان نامه:33224
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: سالمی، شهرزاد.
 4. عنوان:بررسی تعابیر مختلف مکانیک کوانتومی.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:153ص0، کتابنامه
 11. توصیفگر: مکانیک کوانتومی Quantum Mechanics
 12. توصیفگر: تعبیر Translation
 13. توصیفگر: تعبیر کپنهاگی Copenhagen Interpretation
 14. توصیفگر: تعبیر آماری Statical Interpretation
 15. توصیفگر: تعبیر بوهمی Bohmian Interpretation
 16. توصیفگر: تعبیر چندجهانی Many World Interpretation
 17. توصیفگر: تعبیر تبادلی Transactional Interpretation
 18. استاد راهنما. ابوالحسنی، مجید،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها