درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
نظریه شناخت تکاملی از دیدگاه مایکل روس
2070 مرتبه مشاهده شده

نظریه شناخت تکاملی از دیدگاه مایکل روس

معمارصادقی، محمدرضا.

 1. شماره پایان نامه:33375
 2. کد دانشکده:42
 3. پديدآور: معمارصادقی، محمدرضا.
 4. عنوان:نظریه شناخت تکاملی از دیدگاه مایکل روس.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1379
 8. نام دانشکده:فلسفه علم
 9. گرایش:کارشناسی ارشد
 10. یادداشت:ص،260ص0: تصویر، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: معرفت شناسی Epistemology
 12. توصیفگر: تکامل Evolution
 13. توصیفگر: دیدگاه مایکل روس Michael Ruse Approach
 14. توصیفگر: فلسفه علم Philosophy of Science
 15. توصیفگر: فلسفه زیست شناسی Biology Philosophy
 16. توصیفگر: داروینیسم Darwinism
 17. استاد راهنما. گلشنی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها