درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر بازدارندگی فنل در فاضلابهای صنعتی با استفاده از راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک
409 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر بازدارندگی فنل در فاضلابهای صنعتی با استفاده از راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک

حسینی، سیدحسن.

 1. شماره پایان نامه:33430
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: حسینی، سیدحسن.
 4. عنوان:بررسی اثر بازدارندگی فنل در فاضلابهای صنعتی با استفاده از راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:مهندسی شیمی
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (محیط زیست)
 10. یادداشت:160ص0: جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: فنل Phenol
 12. توصیفگر: فاضلاب ها Sewages
 13. توصیفگر: راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors
 14. توصیفگر: بستر متحرک Moving Bed
 15. توصیفگر: اثر بازدارندگی Inhibition Effect
 16. توصیفگر: سینتیک Kinetics
 17. استاد راهنما. برقعی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها