درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی فرآیند نیترات سازی و حذف نیترات از پسابهای صنعتی با غلظت بالا در بیوراکتور با بستر متحرک
805 مرتبه مشاهده شده

بررسی فرآیند نیترات سازی و حذف نیترات از پسابهای صنعتی با غلظت بالا در بیوراکتور با بستر متحرک

جنود، سیما.

 1. شماره پایان نامه:33503
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: جنود، سیما.
 4. عنوان:بررسی فرآیند نیترات سازی و حذف نیترات از پسابهای صنعتی با غلظت بالا در بیوراکتور با بستر متحرک.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:مهندسی شیمی ونفت
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (محیط زیست)
 10. یادداشت:184ص0: تصویر، جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors
 12. توصیفگر: نیترات سازی Nitrification
 13. توصیفگر: نیترات زدایی Denitrification
 14. توصیفگر: فاضلاب با غلظت بالا High Strength Wastewater
 15. توصیفگر: زیست لایه Biofilm
 16. توصیفگر: تصفیه زیست شناختی Biological Treatment
 17. توصیفگر: بستر متحرک Moving Bed
 18. استاد راهنما. وثوقی، منوچهر،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها