درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با راکتور لجن فعال
635 مرتبه مشاهده شده

مقایسه عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با راکتور لجن فعال

محمدیاری، نسرین.

 1. شماره پایان نامه:33450
 2. کد دانشکده:06
 3. پديدآور: محمدیاری، نسرین.
 4. عنوان:مقایسه عملکرد راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با راکتور لجن فعال.
 5. محل اخذ مدرك:تهران :
 6. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
 7. سال اخذ مدرك:1380
 8. نام دانشکده:مهندسی شیمی
 9. گرایش:کارشناسی ارشد (محیط زیست)
 10. یادداشت:172ص0: جدول، نمودار، کتابنامه
 11. توصیفگر: راکتورهای بیوفیلمی Biofilm Reactors
 12. توصیفگر: بستر متحرک Moving Bed
 13. توصیفگر: لجن فعال Activated Sludge
 14. توصیفگر: زیست لایه Biofilm
 15. توصیفگر: شوک موادآلی Shock Loads
 16. توصیفگر: مدل سازی Modeling
 17. استاد راهنما. برقعی، مهدی،

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد

 فهرست نقدها